Tư vấn chiến lược - HLT GROUP

Trang chủ

Lãnh đạo và chuyên gia

Đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia của công ty HLT đều là những người vừa có kiến thức chuyên môn cao về quản trị vừa có dày dặn kinh nghiệm thực tiễn kinh qua các vị trí điều hành cấp trung (Giám đốc/Trưởng phó phòng ban), cấp cao (Ban Tổng Giám đốc các công ty); Các vị trí quản lý cấp cao (Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTV, tham gia HĐQT, HĐTV) của các doanh nghiệp lớn uy tín trong và ngoài nước